Zarządzanie

Oferujemy Państwu kompleksowe, profesjonalne usługi zarządzania nieruchomościami.

Firma PIONIER działa na rynku nieruchomości od 1997 roku i specjalizuje się w:

- zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi i mieszkalnymi

- doradztwie inwestycyjnym na rynku nieruchomości

Eksperci Inwestycji Nieruchomości Komercyjnych z tytułami CCIM (Certified Commercial Investment Member)

- pośrednictwie w obrocie nieruchomościami

Sprzedaż i wynajem nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych poprzez Sieć Biur Nieruchomości PIONIER.

 

Zarządzanie nieruchomościami - zakres usług:

Zakres usług jest każdorazowo indywidualnie uzgadniany z właścicielami nieruchomości.

Kompleksowe zarządzanie nieruchomością może obejmować m.in.:

·      Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej

nieruchomości wymaganej przez przepisy Prawa Budowlanego.

·      Wykonywanie wynajmu Majątku lub jakichkolwiek jego części składowych,

jeżeli przyszły najemca oraz warunki najmu, a w szczególności wysokość czynszu są akceptowane każdorazowo  przez Właściciela.

·      Reprezentowanie Właściciela w sprawach dotyczących nieruchomości przed  organami administracji samorządowej, a także w kontaktach z najemcami i osobami trzecimi.

·      Utrzymywanie w należytym stanie porządku i czystości w budynku i na terenie

wokół budynku.

·      Odśnieżanie.

·      Wykonywanie inspekcji stanu technicznego według zgłoszeń najemcy lub na wniosek Właściciela, obejmującą w szczególności: bieżącą kontrolę stanu technicznego budynku oraz wykonywanie drobnych napraw bieżących.

·      Organizowanie konkursów ofert lub przetargów na wykonanie niezbędnych prac budowlanych, remontowych lub konserwacyjnych.

·      Nadzór nad wykonywaniem remontów i modernizacji w pomieszczeniach i powierzchniach wspólnych, po ustaleniu z Właścicielem zakresu prac, przewidywanych kosztów i sposobu ich finansowania.

·      Zapewnieniu dostaw mediów przez zawieranie w imieniu Właściciela umów na dostawę energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków oraz nieczystości stałych.

·      Dopilnowanie formalności związanych z Ubezpieczeniem budynku (zakres ubezpieczenia oraz wybór firmy ubezpieczeniowej wymagają akceptacji Właściciela).

·      Windykacji należności stanowiących pożytki i inne przychody z nieruchomości.

·      Prowadzeniu ewidencji rozliczeń finansowych i składanie na ręce Właściciela

comiesięcznych raportów w tym zakresie.

·      Utrzymywanie odrębnego subkonta lub oddzielnego konta depozytowego, na którym będą gromadzone środki przekazywane przez Właściciela na pokrycie wszystkich należnych opłat związanych z nieruchomością (koszty obsługi rachunków bankowych niezbędnych do sprawnego i skutecznego wykonywania niniejszej umowy obciążają Właścicieli).

·      Prowadzenie ewidencji najemców lokali, umów najmu, korespondencji i innych

·      dokumentów związanych z wynajmem lokali  w zarządzanej nieruchomości.

·      Wystawianie najemcom faktur z tytułu czynszu najmu oraz rozliczanie i wystawianie faktur z tytułu dostawy mediów / woda, energia, ciepło/ , wywozu nieczystości i odbioru ścieków oraz ochrony obiektu, - zgodnie z treścią zawartych umów najmu oraz zawiadamianie najemców o zmianach cen tych usług.

·      Czynności związane z pozyskiwaniem najemców w wynajmie powierzchni w budynku.

 

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Zarządzającego ustalane jest indywidualnie przy zawieraniu kontraktu z Właścicielami nieruchomości.

W zależności od specyfiki danej nieruchomości może być określone jako uzgodniony procent przychodów, stawka za m2 zarządzanej powierzchni lub kombinacja obu sposobów.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem